Popis řady 162
Čtyřnápravové elektrické lokomotivy první generace, zvláště lokomotivy řad E 499.0 (140) a E 499.1 (141) dodané v letech 1953 - 1960 dosáhly v roce 1985 své ekonomické životnosti a bylo nutno je postupně nahrazovat. Kromě toho se v první polovině 80. let projevoval velký nedostatek lokomotiv s ohledem na výkony a rozvoj elektrizovaných tratí. Po provozních zkouškách a úpravách prototypů lokomotiv řady ES 499.1 (363), bylo rozhodnuto, že první dvacetikusová ověřovací série lokomotiv řady E 499.3 (163) bude objednána bez prototypu a vyrobena bezprostředně po ověřovací sérii dvouproudových lokomotiv. Technicky bylo rozhodnutí odůvodněno koncepční a konstrukční podobností s řadou ES 499.1 (336) s tím, že lokomotivy vznikly vypuštěním střídavé časti elektrické výzbroje. Výroba proběhla do konce roku 1984. Po dobrých zkušenostech byla objednána sériová dodávka na rok 1886. Mechanická část lokomotivy je zcela shodná s lokomotivami dvouproudovými, podvozky jsou zaměnitelné i s řadou S 499.2 (263). Rovněž elektrická část je shodná s dvouproudovou až na vypuštění střídavé části. Jsou použity opět cize buzené trakční motory AL 4542 FiR o výkonu 765 kW a pulsní regulace výkonu. Vždy dva trakční motory jsou zapojeny v sérii a napájeny z jednoho dvoufázového pulsního měniče. Také výkonná elektrodynamická brzda je řízena pulsními měniči. Lokomotivy jsou také jako řada ES 499.1 (363) vybaveny automatickým řízením rychlosti. Barevné řešení lokomotiv bylo obdobné jako u ostatních typů stejnosměrných elektrických lokomotiv druhé generace s tím, že základní barvou na bočnicích a čelech byla zelená (zeleň tmavá). U ověřovací série byla v této barvě provedena i střecha a zařízení na spodku lokomotivy. U sériových lokomotiv byly střecha a zařízení na spodku lokomotivy šedé (šeď střední). U všech dodaných lokomotiv byl podélný pruh žlutý (žluť chromová střední), sběrače oranžové (oranž návěstní), madla šedivá (šeď pastelová), tažné a narážecí ústrojí černé a žaluzie skříně chlazení stříbrné (hliníkové). Po úpravě převodů na rychlost 140 km/h byla další série těchto lokomotiv označena jako řada 162.
Zpět