Popis řady 240
Když se v roce 1959 vláda ČSR rozhodla o zavedení druhého - střídavého - elektrizačního systému, podnik ŠKODA Plzeň měl za sebou již tři roky vývoje střídavých lokomotiv pro export. Důvody rozhodnutí byly dva: První spočíval v tom, že elektrické ztráty u střídavého systému jsou nižší oproti stejnosměrnému a z toho plynoucí i menší provozní náklady a druhý byl ten, že FMD chtělo umožnit podniku ŠKODA Plzeň ověřování střídavých lokomotiv pro export. Avšak předpoklad nižších nákladů se nesplnil a existence dvou proudových systému dělá řadu problému v provozu i údržbě. Základní koncepce lokomotiv byla od roku 1963 ověřována na trati Plzeň - Horažďovice, v SSSR a v Bulharsku. Testy byly prováděny na dvou vzorcích s křemíkovými usměrňovači (S 479.0) a na dvou vzorcích s usměrňovači ignitronovými (S 479.1). Po vyhodnocení testů bylo rozhodnuto o křemíkových usměrňovačích a o použití laminátové skříně. Mechanická část je oproti stejnosměrným lokomotivám velmi odlišná. Dvojkolí v podvozcích jsou vedena podélnými ojničkami a přenos tažných sil mezi skříní a podvozky je uskutečněn šikmými tyčemi. Vypružení je dvojité, pomocí šroubových a listových pružin v kombinaci s hydraulickými tlumiči. Novinkou byla skříň lokomotivy při aplikaci velkoplošných skelných laminátů, které umožnily snížení hmotnosti a nové výtvarné řešení. Elektrická část lokomotivy je tvořena vysokonapěťovým trakčním transformátorem, kterým je regulován trakční proud pomocí spínání odboček transformátoru. Na výstupu transformátoru jsou čtyři křemíkové usměrňovače - pro každý motor jeden. Trakční motory typu 5 AL 4446 iP mají výkon 770 kW. Nová konstrukce skříně lokomotivy umožnila efektní barevné řešení. Základní barvou byla červená (rumělka střední). Doplňkovou barvou byla žlutá (chromová žluť). Pojezd, tažné a narážecí ústrojí byly černé. Střecha, olemování oken a horní část čel byly krémové (krémová střední). Oddělení žluté a červené partie je tvořeno hliníkovým páskem.
Zpět