Popis řady 725
Až do roku 1959 obstarávaly dopravu na vedlejších tratích parní lokomotivy. Avšak tyto lokomotivy byly vyrobeny ještě před 2. světovou válkou a tudíž byla velmi aktuální jejich náhrada motorovými lokomotivami. Uvažovalo se o řadě T 434.0 s elektrickým přenosem výkonu, ale přes vcelku dobrou zkušenost usoudily odborníci na ministerstvu dopravy, že se bude preferovat přenos hydrodynamický a naftové motory 170 mm. Důvodem byla nezávislost na importovaných komponentech, především mědi a předpokládané nižší náklady. Lokomotiva je kapotová s vyvýšeným stanovištěm strojvedoucího, které bylo velmi výhodné především pro posun. Lokomotiva má jako první přeplňovaný motor K 12 V 170 DR o výkonu 480 kW a tříměničovou hydrodynamickou převodovku zkonstruovanou v ČKD. Výkon se na hnací dvojkolí přenáší kloubovými hřídeli a nápravovými převodovkami. Podvozek je dvounápravový s dvojkolími vedenými kyvnými, šroubovými pružinami odpruženými rameny. V ČKD Praha byly vyrobeny pouze prototypy; sériové lokomotivy (od 009) byly vyrobeny o výkonu 515 kW v Turčianských strojírnách Martin. Motorové lokomotivy řady T 444.0 byly červené - proto také jejich přezdívka "Karkulka". Ozdobné pruhy byly u prototypů krémové a sériově vyráběných lokomotiv žluté. Rám lokomotivy a narážecí ústrojí byly černé, zařízení na spodku a podvozky šedé. Počátkem šedesátých let byly již dosluhující parní lokomotivy pro vozbu na vedlejších tratích zcela nevyhovující a proto se projevila potřeba motorových lokomotiv s malou hmotností na nápravu a se zařízením pro parní vytápění vlakových souprav. Jediné rychle splnitelné řešení bylo odvození nové řady od starší řady 725 (T 444.0), a proto Turčianské strojírny Martin spolu s ČKD Praha vyrobily prototyp řady 726 (T 444.1). Následovaly urychlené zkoušky a následné dodání 10 kusové ověřovací série a v roce 1965 89 sérových lokomotiv, jejichž celkový počet již plně dostačoval potřebám ČSD. Zajímavou skutečností je i nízká cena lokomotivy, která u prototypu činila 1 182 000 Kčs a u sériových lokomotiv 1 209 000 Kčs. Konstrukčně vychází řada 726 z řady 725. Hlavní změnou oproti řadě 725 je parní generátor PG 500 pod kratší zadní kapotou. V souvislosti s tím došlo k prodloužení lokomotivy z původních 12 640 mm na 13 340 mm. Barevné řešení rovněž zůstalo zachováno. Základní barvou je červená (rumělka tmavá), ozdobné pásy jsou jednodušší, ovšem u prototypu vystaveného na veletrhu v Brně byly mnohem více členitější. Došlo ke změně barvy podvozků z šedivých na černé. Pluh zůstal šachovnicovitý čevenokrémový.
Zpět