Popis řady 730
Protože lokomotivám řad 710, 720, 721, 735 a 736 končila v roce 1985 plánovaná životnost, rozhodlo FMD o jejich náhradě. Lokomotivy řady T 457.0 (730) měly nahradit starší typy pro posunovací provoz a lokomotivy řady T 466.2 (742) pro traťovou službu. Prototyp vyrobilo ČKD Praha v roce 1978 a dlouhodobých náročných zkouškách byl v roce 1982 prodán ČSD. V roce 1985 následovala první desetikusová série a v roce 1988 pokračovala dodáním dalších 8 lokomotiv. Celkem bylo dodáno 17 lokomotiv pro účely ČSD a 1 lokomotiva pro průmyslové podniky - tu později ČSD dodatečně odkoupily. Lokomotiva je vzhledem k svému účelu pro posunovací službu konstruována jako kapotová se dvěmi sníženými kapotami, mezi nimiž je kabina strojvedoucího umožňující dobrý výhled a s řídícím pultem vždy vpravo od směru jízdy. Dvojkolí jsou vedena kyvnými rameny se šroubovými pružinami a paralelně řazenými hydraulickými tlumiči. Trakční ústrojí tvoří šestiválcový naftový motor K 6 S 230 DR, alternátor TA 604 a elektromotory TE 015. Pro lepší energetické vlastnosti však chybí elektrodynamická brzda, která je použita až u odvozené řady 731. Jako u většiny řad se prototyp barevně lišil od sériově vyráběných lokomotiv. Prototyp měl základní barvu žlutou, kterou měly kabina strojvedoucího a kapoty do úrovně bočních dveří. Horní část kapot, střecha kabiny a celý spodek lokomotivy od rámu byl šedý (šeď střední). Lokomotivy ověřovací série mají již barevné řešení pod výnosu FMD č. 6817-12 z roku 1967, kde jako dominantní barva je použita červeň višňová a madla a zábradlí jsou natřeny pastelově. Lokomotiva řady 731 je určena pro posunovací a lehkou traťovou službu do rychlosti 80 km/h. Lokomotiva je kapotová s postranními ochozy a jednou věžovou kabinou. Rám lokomotivy spočívá na dvou dvounápravových hnacích podvozcích, na nichž se tažné síly přenáší pomocí otočného čepu. Trakční ústrojí tvoří naftový motor ČKD K 6S 230 DR o výkonu 600 kW, přímo spojený s trakčním alternátorem TA 604 v jeden celek a trakční elektromotor TE 015 C. Lokomotiva je dále vybavena elektrodynamickou brzdou o maximální brzdné síle 120 kN, samočinnou brzdou typu DAKO-BSE, přímočinnou brzdou typu DAKO-TR1 a ruční zajišťovací brzdou o brzdné síle 500 N, která je schopna lokomotivu bezpečně zajistit až na 30% spádu. Lokomotiva je schopna manipulačního pojezdu pomocí dvou trakčních motorů napájených z akumulátorových baterií.
Zpět