Popis řady 742
Když v roce 1976 FMD objednalo šestnáctikusovou sérii lokomotiv 742 (T 466.2) pro ČSD, vedly ho k tomuto rozhodnutí tři důvody: blížící se konec parní trakce, neúspěšný vývoj řady T 466.1 se smíšeným přenosem výkonu a ukončení výroby v závodě TS Martin. Tři po sobě jdoucí šedesátikusové série svědčí o výborné konstrukci a spolehlivosti řady 742. Pro tyto vlastnosti se řada 742 stala počtem 453 lokomotiv nejpočetnější řadou na území bývalého Československa. Řada 742 je převážně určena pro lehkou nákladní dopravu, přetahy a posun. Řada vychází z osvědčené konstrukce lokomotiv ČKD s kabinou strojvedoucího umístěnou vzadu a s pojezdem, kde dvojkolí je vedeno za pomoci kyvných ramen rámem podvozku. Trakční ústrojí umístěné pod přední kapotu tvoří naftou přeplňovaný motor K 6 S 230 DR spojený s alternátorem TD 805. Pohon dvojkolí zajišťují trakční motory TE 005 E. Barevné řešení se u tak početné řady vyvíjelo. 1. série má kapoty a kabinu strojvedoucího natřenou červeně (červeň višňová), střechu, horní část kapot a celý spodek lokomotivy šedě (šeď střední) a tažné a narážecí černě. Od 6. série (od roku 1982) je doplněn třiceticentimetrový žlutý (okr střední) výstražný pruh. Na území ČR zůstala jediná ozubnicová trať z Tanvaldu do Kořenova, která dále pokračuje do Polska. Nevětší stoupání dosahuje 57% a provoz na trati v té době zajišťovali velmi poruchové lokomotivy řady 715 (T 426.0) rakouské výroby a proto již delší dobu FMD uvažovalo o jejich náhradě lokomotivami adhezními. Tato koncepce již velmi dobře fungovala u osobní dopravy, kde motorovým vozům řady 820 (M 240.0) přimontovali hydrodynamickou a kolejnicovou brzdu. Po úspěšných zkouškách objednalo v roce 1986 FMD 10 lokomotiv řady 743 (T 466.3), která měla oproti řadě 742 (T 466.2) elektronickou regulaci a elektrodynamickou brzdu nutnou pro zajištění bezpečnosti na tratích o velikém sklonu. Konstrukčně lokomotivy 743 vycházejí z řady 742 a jejich mechanické části jsou naprosto shodné. Motorové lokomotivy řady 743 nesou červený nátěr, který je na kapotách do výše bočních dveří a ve stejné výši i na kabině strojvedoucího. Horní část lokomotivy včetně střechy, rám lokomotivy a podvozky jsou hnědošedé. Nárazníky a tažné ústrojí je černé, zábradlí pastelově šedé a šedesáticentimetrový výstražný pruh je v barvě žluté (chromová střední).
Zpět