Několik slov o Klubu


  Klub přátel Brejlovců (občanské sdružení, dále jen KPB) založený roku 2003, je celorepublikovým sdružením osob se zájmem o železnici, zejména o hnací vozidla ČD a ŽSR. Dále cestování, turistiku a poznávání technických a historických zajímavostí České republiky. Aktivity klubu jsou zaměřeny na poznávání, využívání a propagaci kolejové dopravy.

  Posláním Klubu je především:
  - propagace železniční dopravy
  - provoz a údržba všech železničních vozidel (klubových i neklubových)
  - vydávání propagačních předmětů s železniční tématikou
  - pomoc při pořádání železničních akcí, pořádání výstav fotografií, železničních modelů a jiných železničních předmětů
  - pořádání zvláštních jízd historickými vozidly v rámci pravidelných setkání KPB
  - příprava a organizace zvláštních jízd pro širokou veřejnost
  - spolupráce s jinými železničními spolky v rámci celé České republiky

  Cíle Klubu jsou:
  - cílem členů KPB je postupné zpracování dokumentace o loko řadě 750, 753, 754 v České a Slovenské republice
  - získání a provozování jedné lokomotivy této řady v rámci muzejního provozu
  - rádi bychom později rozšířili naší pozornost i na jiné lokomotivní řady ČD a ŽSR
  - opravdu náš smělý plán, je někdy v daleké budoucnosti založení historického muzea motorových lokomotiv ČD. Ale to je jen asi utopie.

  Posláním Klubu není podnikání ve smyslu zákona 586/92 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.


Zpět