Detailní popis lokomotiv řady 750 a 753

* Typový list lokomotivy T 478.3 nyní řada 750 a 753
Zpět na začátek stránky

* Řez motorem ČKD K12 V230 DR
Zpět na začátek stránky


* Schéma a popis vzduchového potrubí T478.3

  Schéma vzduchového potrubí T478.3
  1 - kompresor K3LOK 1
  2 - brzdič DAKO BS-2
  3 - brzdič DAKO BP
  4 - rozváděč DAKO L-TR (24")
  5 - brzdový válec
  6 - pojistný ventil 10+0,1 kp/cm2 přetlaku
  7 - záklopka záchranné brzdy
  8 - odbrzďovač palubní
  9 - hlavní vzduchojem 500 l
  10 - pomocný vzduchojem 230 l
  11 - pomocný vzduchojem 50 l
  12 - rozvodová komora 9 l
  13 - řídící jímka 2,5 l
  14 - vzduchojem 5 l 
  15 - dvojitý zpětný ventil G 3/4"
  16 - zpětná záklopka G 1 1/2"
  17 - zpětná záklopka G 3/4"
  18 - odolejovač G 1 1/2"
  19 - škrtič G 3/4" - 5 kp/cm2 přetlaku
  20 - škrtič G 3/4" - 0,5 kp/cm2 přetlaku
  21 - trojhrdlá odkapnice
  22 - mezichladič
  23 - vzduchový filtr G 3/4"
  24 - ventil pro pískovač
  25 - písečníkové koleno
  26 - stiskací záklopka dvojitá
  27 - stiskací záklopka jednoduchá
  28 - elektromagnetický ventil
  29 - odkapnice
  30 - tlakový spínač 3,5 - 4,5 kp/cm2
  31 - regulační ventil
  32 - 0
  33 - jednoduchý tlakoměr 0-16 kp/cm2 přetlaku
  34 - jednoduchý tlakoměr 0-6 kp/cm2 přetlaku
  35 - houkačka velká
  36 - houkačka střední
  37 - spojkový kohout AKH - pravý
  38 - spojkový kohout AKH - levý 
  39 - spojkový kohout AKH - pravý
  40 - kohout přímý G1" pravý
  41 - kohout přímý G 3/4"
  42 - kohout přímý G 1/2" levý
  43 - uzavírací kohout G 1/4"
  44 - kohout G 1/4" s odvětráním
  45 - kohout třícestný Js 15, Jt 10
  46 - brzdová spojka G 1"
  47 - hadicová spojka vozová G 1"
  48 - hadicová spojka G 3/4" L=900
  49 - hadice 25 x 800
  50 - hadice 25 x 700
  51 - hadice 20 x 700
  52 - hadice 16 x 700
  53 - hadice 16 x 500
  54 - hadice 6 x 3500
  55 - hadice 6 x 600
  56 - hadice 4
  57 - tlakové relé DAKO TR-2
  58 - dvojitý tlakoměř 0-16 kp/cm2 přetlaku
  60 - hadice 25 x 500
  61 - bezpečnostní šoupátko 2 VC
  62 - elektromagnetický ventil
  63 - tlakový spínač
  64 - spojkový kohout AKH - levý
  65 - pojistný ventil 10.5+0,1 kp/cm2 přetlaku
  66 - pojistný ventil 4+0,1 kp/cm2 přetlaku
  67 - odvodňovací kohout G 1/2"
  A - přívod k žaluziím
  B - přívod k parnímu generátoru a ofukování
  C - přívod k olejové jímce
  D - přívod k rozváděči
  E - přívod k mazání okolkůZpět na začátek stránky* Čelní a boční řez kompresorem K3LOK1

  Čelní a boční řez kompresorem K3LOK1Zpět na začátek stránky

* Sdružený regulátor výkonu na T478.3

  01 - závaží regulátoru 02 - pouzdro 03 - páka roztěžníku 04 - šoupátko servopístu 05 - servopíst 06 - dvouramenná páka 07 - pružina roztěžníku 08 - palivový hřídel 09 - kulový čep 10 - pružina 11 - prokluzovací táhlo 12 - prokluzovací táhlo 13 - kryt pružiny 14 - převodní tyč 15 - dorazová tyč 16 - pružina 17 - páka 18 - pístek 19 - elektromotor 20 - převodová skříň 21 - elektromagnet 22 - stopovací tyč 23 - kulový čep 24 - regulační hřídel 25 - páka 26 - vidlice 27 - pružina 28 - píst kompresoru 29 - pružina 30 - dvouramenná páka 31 - pružina 32 - dorazový talíř 33 - nálitek skříňě regulátoru 34 - kámen 35 - páka 36 - páka 37 - kladka 38 - palivová vačka 22 - stopovací tyč 40 - čep 42 - stavěcí hřídel 42 - stavěcí hřídel 43 - otáčková vačka 45 - dvouramenná páka 45 - dvouramenná páka 46 - dvouramenná páka 44 - spínací skříň 48 - otáčivý regulační elektrický odpor 47 - objímka 39 - ozubený segment 41 - pastorek

  01 - závaží regulátoru
  02 - pouzdro
  03 - páka roztěžníku
  04 - šoupátko servopístu
  05 - servopíst
  06 - dvouramenná páka
  07 - pružina roztěžníku
  08 - palivový hřídel
  09 - kulový čep
  10 - pružina
  11 - proklužovací táhlo
  12 - proklužovací táhlo
  13 - kryt pružiny
  14 - převodní tyč
  15 - dorazová tyč
  16 - pružina
  17 - páka
  18 - pístek
  19 - elektromotor
  20 - převodová skříň
  21 - elektromagnet
  22 - stopovací tyč
  23 - kulový čep
  24 - regulační hřídel
  25 - páka
  26 - vidlice
  27 - pružina
  28 - píst kompresoru
  29 - pružina
  30 - dvouramenná páka
  31 - pružina
  32 - dorazový talíř
  33 - nálitek skříně regulátoru
  34 - kámen
  35 - páka
  36 - páka
  37 - kladka
  38 - palivová vačka
  39 - ozubený segment
  40 - čep
  41 - pastorek
  42 - stavěcí hřídel
  43 - otáčková vačka 
  44 - spínací skříň
  45 - dvouramenná páka
  46 - dvouramenná páka
  47 - objímka
  48 - otáčivý regulační elektrický
         odpor
Zpět na začátek stránky

* Příčný a podélný řez trakčním motorem TE005

  Příčný a podélný řez trakčním motorem TE005Zpět na začátek stránky

* Elektrické schéma parního generátoru PEGAS PG 500

  Elektrické schéma parního generátoru PEGAS PG 500
  Ručně ovládané kohouty:
  300-ST-Provozní přepínač
  301-TRS1-tlačítko stop

  Mechanicky ovládané kohouty:
  330-KSV-koncový spínač vypouštěcího šoupátka
  331-KRP-spínač pneumatického servomotorku

  El.magneticky ovládané kohouty:
  361-NR-stykač přípravy
  362-SP-stykač motorgenerátoru
  363-SRMČ-stykač 2.st. rozběhu motorgenerátoru
  364-S1-stykač motoru dmychadla
  367-TRZN-impulsní relé zážehu
  368-TRZZ-kontrolní relé zážehu
  369-TRHP-relé hlídače plamene
  370-RH-relé hoření

  Pojistky, jističe: 
  400-PŘ1-hlavní pojistka
  401-PŘ2-hlavní pojistka
  402-JP-jistič stykače přípravy
  404-JMV-jistič motoru dmychadla
  405-JMČ-jistič motorgenerátoru
  406-JMN-jistič střídavého okruhu
  407-JŘ-jistič řídících obvodů
  Signální přístroje:
  450-KZ1-kontrolka zážehu
  451-KP1-kontrolka provoz
  452-KPS1-kontrolka přípravy
  453-KH1-kontrolka havárie
  454-OL1-osvětlovací lampa přístrojové skříně
  455-OL2-osvětlovací lampa přístrojové skříně

  Odpory:
  500-1R-spouštěcí odpor kotvy motorgenerátoru
  501-RMV-spouštěcí odpor kotvy motoru dmychadla
  502-R-odpor časového relé
  503-Rb-zhášecí odpor stykače motoru dmychadla
  504-Rb-zhášecí odpor stykače přípravy
  505-Rs-zhášecí odpor solenoidového ventilu paliva
  507-Rb-zhášecí odpor impulsního relé zážehu
  508-Rb-zhášecí odpor stykače motorgenerátoru
  509-Rb-zhášecí odpor relé hoření 
  510-Rs-zhášecí odpor solenoidového ventilu odkalování

  Motory, transformátory: 
  530-R,S,G-Mč,Mn-motorgenerátor
  531-R,S,MV-motor dmychadla
  532-ŽT-zapalovací transformátor

  Usměrňovače, kondenzátory :
  560-V-1cestný usměrňo-zpožďovací kondenzátor
  561-C-zpožďovací kondenzátor
  Speciální elektrická výzbroj : 
  599-Tk-kombinovaný termostat
  600-Tp-parní termostat
  601-Tp-parní termostat
  602-Tsp-manostat páry
  603-Tsvz-manostat vzduchu
  604-MVP-solenoidnový ventil paliva
  606-Mvo-solenoidový ventil odkalování
  607-EHP-hlídač plamene (snímač)
  608-ZS-hlídač plamene (zesilovač)
  609-J-zapalovací elektrody
  610-MO-relé solenoidového ventilu odkalování

  Elektrická výzbroj na lokomotivě :
  1000-TRS2-tlačítko stop
  1001-TZS2-tlačítko zkoušky havárie
  1002-KH2-kontrola havárie
  1003-KZ2-kontrola zážehu
  1004-HH2-houkačka havárie
  1010-TRS3-tlačítko stop
  1011-TZS3-tlačítko zkoušky havárie
  1012-KH3-kontrola havárie
  1013-KZ3-kontrola zážehu
  1014-HH3-houkačka havárieZpět na začátek stránky* Hydro - pneumatické schéma T478.3

  Hydro - pneumatické schéma T478.3
  01- přípojka sacího potrubí napájecí vody
  02- přípojka vratného vodního potrubí
  03- přípojka sacího palivového potrubí
  04- přípojka přepadového palivového potrubí
  05- přípojka potrubí tlakového vzduchu
  06- přípojka hlavního potrubí
  07- přípojka manometru parního potrubí
  08- přípojka pomocné páry
  09- přípojka výfuku parního pojistného ventilu
  10- přípojka výfuku parního pojistného ventilu
  11- přípojka odkalování
  12- přípojka vypouštěcího šoupátka
  13- přípojka odpadu přístrojové skříně
  14- přípojka komínu
  15- přípojka pro tepelné čidlo
  16- přípojka pro tepelné čidlo
  17- přípojka pro vstup proplachovacího roztoku
  18- přípojka pro výstup proplachovacího roztoku
  19- přípojka pro výstup proplachovacího roztoku
  20- výpusť zkušebního ventilu napájecího čerpadla
  21- výpusť pojistného ventilu napájecího čerpadla
  22- výpusť kohoutu ukazatele přítoku odloučené vody
  23- výpusť zkušebního ventilu plnění
  30- plnicí zátka sání vody
  31- vypouštěcí zátka sání vody
  40- propojovací šroubení napájecí větve
  41- propojovací šroubení odloučené vody
  42- propojovací šroubení palivové větve
  44- propojovací šroubení vzduchové větve hořáku
  45- propojovací šroubení vzduchové větve odkal ventilu
  46- propojovací šroubení parní ovládací větve
  47- propojovací šroubení větve pomocné páry
  48- propojovací šroubení proplachovací větve
  49- propojovací šroubení proplachovací větve
  100- zkušební ventil napájecího čerpadla
  101- uzavírací ventil obtoku
  102- uzavírací ventil před parním kotlem
  103- uzavírací ventil tlakového vzduchu
  104- hlavní parní ventil
  105- uzavírací ventil parní ovládací větve
  106- uzavírací ventil k potrubí
  107- uzavírací ventil pomocné páry
  108- uzavírací ventil odloučené vody
  109- zkušební ventil plnění
  111- odkalovací ventil
  112- uzavírací ventil proplachovací větve
  113- uzavírací ventil proplachovací větve
  120- zpětná záklopka před parním kotlem
  122- zpětná záklopka sání paliva
  123- zpětná záklopka pomocné páry
  124- zpětná záklopka pomocné páry
  126- zpětná záklopka proplachovací větve
  127- zpětná záklopka proplachovací větve
  130- trojcestný kohout za tepelným výměníkem
  131- trojcestný kohout za odkalovacím ventilem
  132- vypouštěcí kohout ukazatele přítoku odlouč. vody
  140- vypouštěcí šoupátko
  200- manometr napájecí vody
  201- manometr paliva
  202- manometr tlakového vzduchu
  203- manometr vzduchové redukční stanice
  204- výkonový manometr
  205- hlavní parní manometr
  206- manometr parního potrubí
  210- zkušební kohout manometru napájecí vody
  211- zkušební kohout hlavního parního manometru
  212- zkušební kohout manometru parního potrubí
  220- tlumič manometru napájecí vody
  221- tlumič manometru paliva
  230- teploměr páry
  300- filtr napájecího čerpadla
  302- jemný palivový filtr
  303- filtr tlakového vzduchu
  304- filtr odloučené vody
  310- odváděč odloučené vody
  320- ukazatel prítoku odloučené vody
  400- regulační vodní ventil
  401- pneumatický vysílač tlakové diference
  402- pneumatický servomotor
  403- regulační palivové čerpadlo
  405- vzduchová redukční stanice
  406- vzduchový redukční ventil
  410- pojistný ventil napájecího čerpadla
  411- přepadový palivový ventil
  412- parní pojistný ventil
  413- parní pojistný ventil
  414- solenoidový ventil paliva
  415 - solenoidový ventil odkalování
  416- manostat vzduchu
  417- manostat páry
  418- parní termostat
  419- parní termostat
  420- komínový termostat
  500- parní ventil
  501- odlučovač
  502- hořák
  503- dmychadlo spalovacího vzduchu
  504- napájecí čerpadlo
  505- tepelný výměník
  600- motorgenerátor
  601- motor dmychadla
  602- zapalovací elektrody
  603- hlídač plamene (snímač)
  604- spínač pneumatického servomotoru
  605- koncový spínač vypouštěcího šoupátka
  700- vodní nádrž s příslušenstvím
  702- zpětná záklopka oběhového čerpadla
  703- odvodňovací ventil sacího potrubí
  710- palivová nádrž s příslušenstvím
  711- palivový uzavírací kohout
  712- zpětná záklopka pomocného palivového čerpadla
  713- pomocné palivové čerpadlo
  714- uzavírací ventil pomocného palivového čerpadla
  715- uzavírací ventil pomocného palivového čerpadla
  721- kohout čelní vpředu
  722- kohout čelní vzadu
  730- výpust odvodnění pojistného ventilu
  731- výpust odvodnění pojistného ventilu
  740- tlumič odkalování
  741- trojcestný kohout před nádržíZpět na začátek stránky* Koreffův zátěžový diagram pro T478.3

  Koreffův zátěžový diagram pro T478.3Zpět na začátek stránky