Přehled a osud jednotlivých lokomotiv řady 750 a 753

Číslo lokoČíslo do roku 1988Nové číslo 01Nové číslo 02CZSKDKV_RDZrušenFyz. likvid.Poznámka
753 001-7T478 3001LB_CLANTM, v r. 1998 odstaven pro havárii motoru, zavázán motor z 753 126, r. 2001/2002 oprava ve Val.Mez., provozní muzejní
753 002-5T478 3002LB_LBC14.2.1997zrušen v OC_OCC, likvidace b?hem 98/99
753 003-3T478 3003LB_CLA; LB_TNV1997zrušen Turnov, likvidace LB b?hem 1998
753 004-1T478 3004753 396-1LB_LBCV roce 1978 m?la na vjezdu v D??ín? nehodu s 753.008. 753.008 byla ihned zrušena. 753.004 byla sice zrušena taky a poslána do kovošrotu v D??ín?, ale po roce byla vykoupena zp?t a byla opravena. Byli tehdy vlastn? složeny dv? lokomotivy. Po nehod? 753 396 (LN-MO) motor ze zni?eného stroje zavázán do 753.004, loko trvale p?ezna?ena na 753 396. Vlastní 753 396 zrušena pod ?íslem 753 004. Provozován LN pak LB.Odstaven 2001,06/2004 prevoz do kovosrotu v CT
753 005-8T478 3005LB_CLA1997zrušen CL, ?elo 753 070-2 v r. 1995
753 006-6T478 3006LB_LBC
753 007-4T478 3007BM_HBR1994šrotace cca r.2000 Val. Mezi?í?í, do r. 1999 odst. v HB.
753 008-2T478 3008UL_DCN22.5.1978Také b?hem provozu lokomotiv T 478.3 došlo ke dv?ma vážným nehodám - ke zrušení lokomotiv. P?i výjezdu plze?ského rychlíku z D??ína hl. n. vlivem špatn? postavené výhybky došlo k ?elní srážce lokomotiv T 478.3004 a 008. Zatímco 008 byla zrušena 1.7.1978 a prodána do Kovošrotu D??ín dne 13.8.1980, osud 004 byl š?astn?jší. Dne 14.10.1978 byla zrušena a dne 1.7.1983 prodána do Kovošrotu Cheb za 16 436,- K?s, t.j. 20 tun šrotu. Ale unikla roz?ezání a byla zp?t vykoupena ?SD pro lokomotivní depo Louny, aby posloužila p?i oprav? jiného havarovaného "Brejlovce". A tak vlastn? "p?evt?lena" do své mladší kamarádky jezdí po kolejích dodnes.Rozhodnutím FMD 15122/78-12 byla zrušena 22.5.1978.
753 009-0T478 3009LB_LBC1997zlikvidován v HK 12/97
753 010-8T478 3010LB_TNV1997navržen na zrušení 1994 - vy?at a provozován do nehody ve Všetatech, motor p?evázán do 753 303 (ex. 036)
753 011-6T478 3011PU_HBR1993zlikvidován neznámo kde
753 012-4T478 3012BM_HBR1998?zlikvidován Val.Mezi?í?í 1999
753 013-2T478 3013750 013-5LN_CHO
753 014-0T478 3014750 014-3LN_CHO2001odstaven po havárii motoru v r. 1999 CV, likvidace 01/2002 Thyssen Trade Praha
753 015-7T478 3015LB_TNV1997zrušen Turnov, likvidace b?hem 1998
753 016-5T478 3016LB_TNV
753 017-3T478 3017SK_NZY?Odstaven v roce 1992 v Nové Zámky, nyní asi zrušen !!!
753 018-1T478 3018SK_NZY?fotka z roku 1995 z RD Zvolen
753 019-9T478 3019SK_NZY?Odstaven v roce 1992 v Nové Zámky, nyní asi zrušen !!!
753 020-7T478 3020SK_NZY?loko není v žádné evidenci, není provozována, je patrn? zrušená, z?ejm? byla p?istavena do ŽOS ZV pro neuskute?n?nou p?estavbu na ?.755
753 021-5T478 3021BM_DOL2001od r. 97/98 odstaven, motor patrn? p?evázán do ?. 750. Lokomotiva sešrotována n?kdy v lednu 2001.
753 022-3T478 3022750 022-6BM_DOLod kv?tna 2003 op?t provozní a jezdí v Brn?.
753 023-1T478 3023BM_MAL1999od r. 97 odstaven, motor patrn? p?evázán do ?. 750
753 024-9T478 3024PM_PLZ27.12.1994loko zrušena 27.12.1994 v LD Plze?. ?ela byla objevena v depu PM.
753 025-6T478 3025CB_TAB1999?od 95/96 odstavena v Tábo?e, šrotace tamtéž
753 026-4T478 3026LN_RAK1999V r. 1998 p?edisponován do CV, kde dojezdil (motor), odstaven v r. 00/01 šrotace v MO
753 027-2T478 3027753 060-3PM_ZDC1996Dojezdil ve Zdicích d?íve než byl zrušen, vrak p?istaven ke šrotaci v Sokolov? v r. 97/98, nepodložené p?e?íslování na 753 060? Pak provozní v PM?
753 028-0T478 3028LN_RAK2000Od r. 1996 odstaven v RA, postupn? vrakován, šrotace 01/2002 Brno
753 029-8T478 3029753 269-0PM_ZDC1994?provozován ve Zdicích, dojezdil do r. 1993, p?e?íslován na 753 269 a zrušen. Šrotace v Sokolov? cca 1998. Pod 753 029 je provozován bývalý 753 269 nadále v Plzni.
753 030-6T478 3030?1982Nehoda v Kostiviarskej u Banské Bystrice v lednu 1972, na míst? rozpušt?n v H2SO4. První Brejlovec zrušený na Slovensku. Najel zezadu do 776.005 postrku nákladního vlaku !
753 031-4T478 3031750 031-7SK_NZY
753 032-2T478 3032750 032-5SK_ZVN
753 033-0T478 3033SK_ZVN1993-1998Vrak neznámo kde - možná ŽOS Zvolen
753 034-8T478 3034LN_LNY2001Odstaven jako provozní 2001. 2002 reko a prodej do Itálie
753 035-5T478 3035LN_LNY2000Zlikvidován 2001 asi MO.
753 036-3T478 3036753 303-7LN_CHO2001?Údajn? p?e?íslován a vym?n?n v ŽOS ZV n?kdy okolo 1990 (753 303 po nehod?). V r. 1997 motor z 753 010. Po p?edisp. do CHO v r.1998 po roce odst., srotace nekdy 2002
753 037-1T478 3037750 037-4SK_NZY
753 038-9T478 3038750 038-2PM_PLZ2001?Odstaven 1997 pro havárii motoru, zvrakován,zdroj ND v Plzni.
753 039-7T478 3039753 701-2LB_TUV2001V r. 2000 odst. jako provozní v TU, 2001 reko motor CAT a prodej do Itálie jako 753 701-2
753 040-5T478 3040CT_PAR1999?Odstaven v Hradci Králové, odvezen 01/2003 do ?eské T?ebové
753 041-3T478 3041LB_LBCdo 1990Z?ejm? nehoda, nebyl uvád?n v žádných statistikách
753 042-1T478 3042750 042-4VM_VAM
753 043-9T478 3043750 043-2VM_VAM2000po nehod? v r. 1999 zrušen ve VM likvidace
753 044-7T478 3044750 044-0CT_HKR2002Odstaven v Hradci Králové v 2001, odvezen 01/2003 do ?eské T?ebové srotace
753 045-4T478 3045LB_LBC2001Na podzim 2001 odstaven coby provozní, 2002 reko a prodej do Itálie
753 046-2T478 3046LN_CHO2002Na podzim 2001 odstaven coby provozní, 2002 reko a prodej do Itálie
753 047-0T478 3047LN_CHO2000Na podzim 2000 odstaven coby neprovozní zrušen v r.2001, 2002 srotace nebo prodej CMKS!?
753 048-8T478 3048HK-LIBZru?ena 17.6.1981T 478.3048 se pohyboval mezi Hradcem Kralove a Libercem. Dlouho stala v Hradci jako neprovozni. Sla na opravu do Zvolena, kdyz se vratila opet toho moc nenajezdila. Opet sla do ZOS Zvolen a jiz se nevratila. Byla zrusena k 17.6.1981.
753 049-6T478 3049753 260-9VM_VAM1994P?e?íslován na 753 260 v Krnov?, pod tímto ?íslem zrušen, vrak mimo koleje do likvidace 01/2002 ve VM.
753 050-4T478 3050BM_HBR1999?Od r. 1996 neprovozní, kanibalizován v HB. Likvidace cca 2000.

1 - 50  ;  51 - 100  ;  101 - 150  ;  151 - 200  ;  201 - 250  ;  251 - 300  ;  301 - 350  ;  351 - 400  ;  401 - 410  


Autor :   Ondřej Klein